Zemia rodnô, pëszni kaszëbsczi kraju, Od Gdunska tu, jaż do Roztoczi bróm! Të jes snôżô jak kwiat rozkwitłi w maju. Ce, tatczëzna jô lubotną tu móm. Samborów miecz i Swiatopôłka biôtczi W sposobie ce dlô nas úchowałë Twoje jô w przódk bëlné pocyskóm kwiôtczi. Odrodë cél Kaszëbóm znôu brënie. Tu jô dali mda starża zemi trzimôł Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô. Tu mda dali domocëznë sa jimôł. Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.

Language, Culture and Art
,
Media
Submitted By
@marekbialecki
2021-10-30 22:58:30
Share