Nuoritten yhtheistyöprošektissa "Culture Exhange" oon myötä Kainun institutti, Kveeninuoret - Kvensk Ungdomsnettverk ja Kansoittenvälinen nuorisoklubi Solveig Petroskoissa. Prošektin aikana kvääninuoret ja karjalaiset nuoret järjestävä työpajan ja tekevä yhessä näyttämäpelin. Prošekti sai rahhaa Barentssekreteriatetistä. Ungdomsprosjektet "Culture Exhange" er en samarbeidsproduksjon mellom Kvensk institutt, Kvensk ungdomsnettverk og Den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk. Prosjektet gjennomføres sammen med kvensk og karelske ungdommer i form av teaterworkshop og -forestilling. Prosjektet ble finansiert av Barentssekretariatet.

Language Advocacy and Awareness
,
Language Revitalization
,
Language, Culture and Art
Submitted By
@hiljah
2021-10-30 22:58:55
Share